SommerhusAnnoncer.dk - Sommerhus i Danmark

Betingelser for annoncering

Om SommerhusAnnoncer.dk
SommerhusAnnoncer.dk er en annonceservice, hvor du som privat sommerhusejer af et sommerhus i Danmark kan annoncere det til udlejning eller salg.

SommerhusAnnoncer.dk fungerer udelukkende som et annoncørsted.

Vi formidler ikke og deltager på ingen måder i indgåelse af aftaler mellem dig og besøgende på websitet og kan ikke på noget grundlag gøres ansvarlig for indholdet af jeres aftaler eller manglende opfyldelse af dem.

Selskabet bag
SommerhusAnnoncer.dk ejes og drives af Smarter Concept ApS, CVR-nummer: 28498691, Bybjergvej 14, 3060 Espergærde, som også driver andre feriebolig relaterede sites.

Annoncering på SommerhusAnnoncer.dk
Ved at oprette dig som bruger og annoncør på SommerhusAnnoncer.dk accepterer du, at disse vilkår gælder for dit brug af den service vi udbyder på hjemmesiden SommerhusAnnoncer.dk.

Det er gratis at oprette annoncer for udlejning eller salg af sommerhuse i Danmark på SommerhusAnnoncer.dk

Skulle vi beslutte at ændre disse betingelser, så det ikke længere er gratis at annoncere, vil dette blive varslet pr. e-mail, 3 måneder før ændringen træder i kraft og du vil have mulighed for at nedlægge din annonce inden da.

Vi forbeholder os retten til at afvise annoncører, som vi ikke ønsker at samarbejde med.

Du skal være ejer af mindst et sommerhus for at kunne oprette dig som annoncør på SommerhusAnnoncer.dk.

Sommerhuset skal være beliggende i Danmark og du skal være bosiddende i Danmark.

Du må ikke annoncerer for helårsudlejning eller anden udlejning, der ikke har med udlejning af sommerhuse til feriebrug at gøre.

Den adresse du opgiver skal være din faste adresse. Vi forbeholder os ret til at foretage ejer- og adressetjek.

Du forpligter dig til at vedligeholde dine adresseoplysninger under hele den tid din annonce er aktiv hos os.

Du garanterer os, at du kun annoncerer for sommerhuse du selv ejer eller har rådighed over ifølge aftale med ejeren.

Du er selv ansvarlig for korrektheden af alle oplysninger der vises på SommerhusAnnoncer.dk om dine sommerhuse.

Du garanterer os, at du kun anvender materiale eller oplysninger, som du har de nødvendige rettigheder til at måtte anvende på SommerhusAnnoncer.dk.

Kommunikation
Al kommunikation mellem dig og os sker via den e-mail adresse, du har oplyst til os.

Du forpligter dig til at vedligeholde dine e-mail oplysninger, så vi altid sender e-mails til en aktiv e-mailadresse.

Du accepterer, at vi kan bruge din e-mail til at sende dig information omkring opdateringer og nye tiltag på SommerhusAnnoncer.dk og vores partner sites.

Hjælp eller reklamation
Hvis du har behov for support, kan du skrive til os på e-mail adressen info@sommerhusannoncer.dk

Ansvar og garantier
Annoncering sker på eget ansvar. Du er eneansvarlig for korrektheden af oplysningerne om dit sommerhus, herunder priser og tilgængelighed.

Vi påtager os ikke noget ansvar for manglende udlejning/salg af dit sommerhus.

Vi påtager os ikke noget ansvar for manglende tilgængelighed til SommerhusAnnoncer.dk.

Vi påtager os ikke noget ansvar for fejl på siden, men bestræber os på at rette fejl så hurtigt som muligt, efter at vi er blevet opmærksomme på dem.

Vi bestræber os på, at lægge vedligeholdelse på tidspunkter, hvor det erfaringsmæssigt generer vores brugere mindst muligt.

SommerhusAnnoncer.dk er tilgængelig døgnet rundt, men vi garanterer ikke, at du eller andre besøgende har adgang til sitet hele tiden. Vi bestræber os på at opnå 100 % tilgængelighed, men vi garanterer det ikke.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab af data. Du bør sørge for en kopi af alle dine data, så du hurtigt kan genskabe dem.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for de skattemæssige konsekvenser af brugen af SommerhusAnnoncer.dk eller din udlejning/salg af dit sommerhus. Vi foretager ikke nogen indberetning til skattemyndighederne. Du er eneansvarlig for korrekt skattemæssig behandling af dine oplysninger.

Det er dit eget ansvar at gemme nødvendig dokumentation til skattemyndighederne i forbindelse med din annoncering. Du er opmærksom på, at eventuelle lejeindtægter er skattepligtig indkomst.

Vi udleverer kun oplysninger til SKAT, hvis SKAT har udtrykkelig lovhjemmel til at kræve oplysningerne udleveret.

Da vi ønsker at forebygge enhver form for misbrug af SommerhusAnnoncer.dk, accepterer du ved at have din annonce på SommerhusAnnoncer.dk, at vi uden ansvar, på forespørgsel fra Politiet kan udlevere alle relevante oplysninger til brug for efterforskning af strafbare forhold. Se i øvrigt vores politik om personlige oplysninger på adressen www.sommerhusannoncer.dk/persondata.asp

Vi kan gøre dig ansvarlig for tab som skyldes inficerede filer, som du uploader til SommerhusAnnoncer.dk eller for andre handlinger lavet via dit log in, som påfører os tab.

Vi har – uden varsel og uden ansvar - ret til at tage dine annoncer ned, hvis de(n) krænker tredjemands rettigheder, hvis annoncen eller dine lejevilkår ikke overholder lovgivningen, herunder god markedsføringsskik, eller hvis brugere af siden klager over annoncen.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at udelukke brugere vi mener ikke overholder vores betingelser, fra yderligere brug af sitet.

Du accepterer, at friholde os for ethvert krav fra tredjemand som skyldes dine forhold, herunder overtrædelse af disse vilkår.

Ændringer og vedligeholdelse
Vi kan uden varsel foretage opdateringer og ændringer på SommerhusAnnoncer.dk.

Tvister
Alle tvister mellem dig og os, der udspringer af disse vilkår, brugen af vores service på SommerhusAnnoncer.dk eller fortolkningen af disse vilkår skal afgøres af byretten i Helsingør som første instans.
© SommerhusAnnoncer.dk 2009 - 2020 · Persondata politik · Om annoncerne · Nye sommerhusannoncer